تاریخچه تشک

0

تشک

تشک چیست ؟ تشک یا دشک پارچه ای از جنس پنبه یا پشم است که داخل آن ازموادی مانند پارچه…
0

تشک

تشک چیست ؟ تشک یا دشک پارچه ای از جنس پنبه یا پشم است که داخل آن ازموادی مانند پارچه…